Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Motto: „Trzeba w innowacje z Młodymi iść, korzystając z potencjału Starszyzny.”

EKSPERT – specjalista angażowany do wydania opinii jako autorytet w dziedzinie.

O SEM

Celem Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych (SEM) jest:

 1. Edukacja, podnoszenie kwalifikacji, nadawanie stowarzyszeniowych uprawnień i specjalizacji w realiach gospodarczych kraju dla nauki, techniki oraz przedsięwzięć nowatorskich.
 2. Przygotowanie członków do podjęcia czynności: doradczych, analitycznych, specjalistycznych, projektowych i rzeczoznawczych itp.
 3. Inicjowanie form etyki społeczno-zawodowej oraz form wymiany informacji z gospodarki majątkowej.
 4. Reprezentacja i obrona interesów swoich członków.
 5. Wspieranie majątkowej innowacyjności i przedsiębiorczości.

Cele realizujemy poprzez:

  • szkolenia: podstawowe, uzupełniające i specjalistyczne
  • nadawanie uprawnień: rzeczoznawców, konsultantów, doradców, specjalistów, menedżerów i innych biznesowych
  • organizowanie: seminariów, konferencji, spotkań środowiskowych, zespołów dyskusyjnych
  • promowanie: inicjatyw majątkowych, innowacyjności, ochrony środowisk, bezpieczeństwa pracy
  • opiniowanie dla członków: osób i podmiotów oraz wystawianie rekomendacji i referencji
  • prowadzenie biura informacji i usług technicznych (gromadzenie danych z rynku wtórnego, realizacja rzeczoznawczych usług inżynierskich (wyceny, ekspertyzy, opinie), wykonawstwo dokumentacji)
 • wycena wartości niematerialnych i prawnych (firm, udziałów, znaków towarowych, programów itp.)

Struktura organizacyjna SEM:

  • Zespół zarządzający:
   Prezes: inż. Adam Pawski – dyplomowany rzeczoznawca, biegły sądowy
   Wiceprezes: prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Jurczak – pracownik naukowy
   Wiceprezes: mgr inż. Mirosław Osiński – rzeczoznawca majątkowy
   Specjalista Zarządzania Logistycznego: dr Zdzisław Mokwa – pracownik naukowy UG
   Konsultant Wyceny Przedsiębiorstw: mgr Monika Bożek – rzeczoznawca majątkowy
   Rzecznik Eksperta: mgr Agnieszka Cwalina-Kowalewska – adwokat
  • Komisja rewizyjna:
   mgr inż. Tadeusz Kochan – dyplomowany rzeczoznawca
   mgr Jolanta Drabowicz – konsultant wyceny przedsiębiorstw
  • Pełnomocnicy:
   prof. nadzw. UG dr hab. Robert Bęben – pełnomocnik Zarządu SEM do spraw nauk ekonomicznych
   prof. nadzw. AM dr hab. inż. Aneta Ocieczek– pełnomocnik Zarządu SEM do spraw nauk technicznych
  • Członkowie honorowi:
   prof. dr hab. Zygmunt Polański
   prof. nadzw. UG dr hab. Robert Bęben
   prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Jurczak
   prof. nadzw. AM dr hab. inż. Aneta Ocieczek
  • Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów (www.mgs-law.eu)
Doradztwo prawno-regulacyjne w branży energetycznej i infrastrukturalnej

Nieruchomości I.M. Osińscy sp. z o.o. (www.osinscy.eu)
Kompleksowe rzeczoznawstwo składników majątkowych

InfoGeoTech Krzysztof Malesiński (www.infogeotech.pl)
Usługi CAD, DTP, GIS

AddComp (www.addcomp.pl)
Usługi w zakresie napraw pogwarancyjnych komputerów, notebooków, drukarek itp.

Firma RUBO Bogdan Szpilman (www.rubo.pl) (Prezentacja)
Montaż i dzierżawa systemów rusztowań

SEMEKO Grupa Inwestycyjna S.A. (www.semeko.pl)

Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o. (www.doraco.pl) (Prezentacja)

Współpracujący partnerzy

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (www.wsaib.pl)

Pracodawcy Pomorza (www.pracodawcypomorza.pl)