Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Kliknij w poniższy przycisk i...
Poznaj nas

Newsletter prawny – listopad 2019

Serdecznie zapraszamy na BLOG PRAWNY, prowadzony przez MGS Kancelaria Radców Prawnych współpracujących z SEM, gdzie omawiane są następujące tematy:

MGS LAW W „WYSOKIM NAPIĘCIU” O BARIERACH PRAWNYCH W ROZWOJU CORPORATE PPA W POLSKIM OTOCZENIU REGULACYJNYM

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem dotyczącym barier prawnych w rozwoju corporate PPA w polskim otoczeniu regulacyjnym. Materiał autorstwa Michała Sznycera, radcy prawnego, partnera MGS LAW i Anny Eliszewskiej, radcy prawnego, młodszego partnera MGS LAW ukazał się w portalu „Wysokie napięcie” w dniu 25.11.2019r. Serwis ten stanowi największą w Polsce redakcję, zajmującą się energetyką i elektromobilnością i jest najczęściej czytanym portalem o tej tematyce.

Rosnące ceny energii elektrycznej, presja społeczna i niepewność legislacyjna skłoniły odbiorców i wytwórców do poszukiwania możliwości zawarcia wieloletnich kontraktów na dostawy „zielonej” energii. Niestety, utrudniają im to przepisy. Co należałoby zmienić?

Czytaj: https://wysokienapiecie.pl/24464-bariery-regulacyjne-w-rozwoju-corporate-ppa/

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych weszły w życie w dniu 13 października 2019 roku. Zgłaszane do niego informacje dotyczą beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby lub osób fizycznych które:

• sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub
• w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
W przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym unijnym wymogom ujawniania informacji lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym jest… Czytaj dalej

PODSUMOWANIE PRAWNE PAŹDZIERNIKA 2019 R.

PRAWO PODATKOWE

Niższy VAT na książki drukowane

Nowe zasady split payment obowiązują od 1 listopada 2019 roku

PRAWO PRACY

Przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika jeszcze przed prawomocnym wyrokiem Sądu

Najwięksi pracodawcy podpisali już umowy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PRAWO ENERGETYCZNE

Nowy Regulamin aukcji OZE

Prezes URE ogłosił aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pierwsza kara Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

PRAWO CYWILNE

Zadośćuczynienie dla osoby bliskiej poszkodowanego – kontrowersyjna uchwała SN Izby Kontroli Nadzwyczajnej

Interpretacja zapisów umowy na niekorzyść jej autora

PRAWO RODZINNE I NIELETNICH

Zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa

PRAWO KARNE

Penalizacja nielegalnych adopcji

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kara za telemarketing

Postępowanie w sprawie cen stosowanych w sklepach sieci Biedronka

Czytaj: Podsumowanie prawne października 2019 r.

ANNA ELISZEWSKA PRZEWODNICZĄCĄ PODGRUPY DS. RODO W TOE

Miło nam poinformować, że Anna Eliszewska – radca prawny i młodszy partner  Kancelarii MGS LAW została wyznaczona do kierowania pracami Podgrupy ds. RODO utworzonej w strukturach Towarzystwa Obrotu Energią.

W ramach przedmiotowych prac mec. Anna Eliszewska bierze czynny udział w konsultacjach projektowanych zmian prawa energetycznego, koordynowanych przez Ministerstwo Energii, które są związane z zagadnieniami przetwarzania danych osobowych w procesach zachodzących na rynku energii elektrycznej.

Serdecznie gratulujemy!

MGS LAW W PORTALU CEE LEGAL MATTERS

Zespół kancelarii MGS LAW w składzie: Bartosz Sambożuk – radca prawny i partner, Klaudia Albercka-Toczko – radca prawny i młodszy partner oraz Anna Kolesińska – adwokat, we współpracy z Kancelarią Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp.k.  z Warszawy, wspierał czeski fundusz inwestycyjny BHM Group w procesie opracowania umowy inwestycyjnej, w tym struktury transakcji i zabezpieczeń, sporządzenia pełnej dokumentacji transakcyjnej, obejmującej umowę inwestycyjną, umowę pożyczki i szeregu umów wykonawczych, a także w procesie negocjacji i zamknięcia transakcji polegającej na zapewnieniu finansowania dla polskiego producenta sprzętu medycznego Alvo Spółką z o.o. Sp. k. Powyższa informacja ukazała się w portalu CEE Legal Matters, który zajmuje się publikowaniem informacji dla prawników zainteresowanych i pracujących na wschodzących rynkach prawnych w Europie.

MARCIN MUZA DLA TROJMIASTO.PL: WYNAGRODZENIE ZA PRAKTYKI ZAWODOWE

Praca.trojmiasto.pl:

„Praktyki zawodowe to ważna część przyuczenia do zawodu. Czy powinny być płatne? Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka”.
Na pytania odpowiada Marcin Muza, radca prawny, młodszy partner MGS LAW.

Odbywanie praktyk odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1244). Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym, praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Na praktykę mogą być przyjmowane osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia.

Podstawą odbywania praktyki absolwenckiej jest umowa, którą zawierają: podmiot przyjmujący na praktykę oraz praktykant. Istotnym jest, że do praktyk absolwenckich nie mają zastosowania przepisy prawa pracy… Czytaj dalej

MARCIN MUZA NA 20. MIEJSCU W MARATON TORUŃ 2019

Serdeczne gratulacje dla naszego kolegi, r.pr. Marcina Muzy, który reprezentując MGS LAW RUN TEAM zajął zaszczytne 20. miejsce w 37. edycji Toruń Maratonu.

W zawodach wzięło udział blisko pół tysiąca biegaczy. Marcinowi, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych (podczas biegu zawodnikom towarzyszył silny wiatr) udało się pokonać trasę maratonu w 2h 59 minut i 22 sekundy, łamiąc zaporową dla wielu biegaczy granicę trzech godzin.

Jeszcze raz gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia sportowe!

Dodaj komentarz