Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Kliknij w poniższy przycisk i...
Poznaj nas

Newsletter prawny – październik 2019

Serdecznie zapraszamy na BLOG PRAWNY, prowadzony przez MGS Kancelaria Radców Prawnych współpracujących z SEM, gdzie omawiane są następujące tematy:

 

Podsumowanie prawne września 2019 r. obejmuje następujące zagadnienia:

PRAWO ENERGETYCZNE

Prezes URE publikuje wskaźniki niezbędne do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej

PRAWO PRACY

Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych minął 30 września

Płaca minimalna w 2020 roku

Były pracownik może być pozwany przez pracodawcę za kradzież klientów

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych nałożona na Morele.net

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze Google z francuskim organem ochrony danych osobowych

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Nowe przepisy od 1 stycznia 2020 r. poprawią płynność finansową polskich przedsiębiorców

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

UOKiK nałożył na firmę GELDOR prawie 45 tys. zł kary

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany w prawie oddziałowujące na zamówienia publiczne

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Upadłość konsumencka – zmiany w ustawie

NOWE TECHNOLOGIE

Procedura silnego uwierzytelniania

PRAWO CYWILNE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższego członka rodziny

Szkolenia i konferencje przeprowadzone przez MGS LAW:

„Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – jak wdrożyć, aby nie popełnić błędu i uniknąć kar”

Dariusz Mądry,radca prawny, partner MGS LAW i Agnieszka Kozorowska, radca prawny MGS LAW przeprowadzili 27 września szkolenie w siedzibie Pracodawców Pomorza i wyjaśniali pracodawcom zawiłości dotyczące wprowadzenia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Michał Sznycer, radca prawny, partner MGS LAW podczas II Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych (PCHET 2019 / 2nd Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies) poprowadził prelekcję dotyczącą aspektów prawnych technologii wodorowych.

W tym roku było jeszcze więcej zainteresowanych konferencją niż rok temu, bo ok. 250 osób z całego Świata.

W trakcie II edycji Międzynarodowej Konkurencji PCHET zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

Podsumowanie konferencji znajdziecie Państwo na stronie: http://klasterwod

Dodaj komentarz