Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Kliknij w poniższy przycisk i...
Poznaj nas

Oferta

 

Motto: „Trzeba w innowacje z Młodymi iść, korzystając z potencjału Starszyzny.”

 

ZAPRASZAMY

wszystkie osoby z wolą pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów i kontynuowania prywatnych lub zawodowych sympatii do gospodarki majątkowej zarówno w jej składnikach finansowych, jak i rzeczowych, do członkostwa w SEM.

Proponujemy uzyskanie uprawnień zawodowych, gwarantując kontakty z naszych zasobów w konfiguracji różnych specjalności.

 

Zakres, z którego warto skorzystać

 • Doskonalenie kwalifikacji i specjalizacji zawodowej
 • Uzyskanie tytułu eksperta w specjalności
 • Wykorzystanie opinii, referencji i rekomendacji dla celów własnych działalności
 • Preferencje w usługach z obszaru majątku (aktywa)
 • Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie lub wybranym obszarze
 • Przyjazna, rzeczowa i życzliwa atmosfera w zespołach dyskusyjnych
 • Pozyskiwanie wiedzy w obszarach i strefach uprzednio uzgodnionych
 • Źródło promocji działalności osobistej lub predyspozycji osobistych a również podmiotowych
  w ramach stowarzyszeniowych celów
 • Opiniowanie programów inwestycyjnych
 • Pomoc w opracowywaniu projektów dla uzyskania dotacji lub subwencji w tym UE
 • Wykorzystywanie zasobów wiedzy członków stowarzyszenia dla celów zamierzeń restrukturyzacji, nowatorstwa, unifikacji itp.
 • Wykorzystywanie klimatu do polubownego załatwiania spraw spornych
 • Wypracowanie standardów dobrej jakości w gospodarce majątkowej

 

Masz problem →  Przyjdź do nas → Przedstaw temat → Uzyskasz pomoc

 

REALIZACJA CELÓW SEM

Szkolenia
 • podstawowe
 • uzupełniające
 • specjalistyczne
 • nowatorskie

SEM prowadzi szkolenia w formie zaocznej z końcowym spotkaniem na konsultacje sprawdzające pozyskaną wiedzę i wypełnienie testu kontrolnego.

Nadawanie uprawnień
 • rzeczoznawczych
 • doradczych
 • specjalistycznych
 • majątkowych

Zapraszamy kandydatów na rzeczoznawców ruchomości i konsultantów majątkowych do uzyskania stosownych tytułów.
Dla rzeczoznawców majątkowych posiadamy pakiet programowy do uzyskania tytułu rzeczoznawcy ds. maszyn i urządzeń (niezwiązanych z nieruchomościami).

Organizacja
 • seminariów
 • konferencji
 • spotkań środowiskowych
 • zespołów dyskusyjnych

 

Wystawianie opinii dla:
 • członków SEM
 • działalności zawodowych
 • referencji
 • rekomendacji

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • szkoleń zawodowych
 • usług rzeczoznawstwa
 • wykonawstwa DTR, inwentaryzacji, książek obiektów, instrukcji obsługi itp.
 • ekologii i ochrony środowiska
 • wykonawstwo planów inwestycyjnych, założeń techniczno-ekonomicznych, stanów zaawansowania realizacji prac
 • prowadzenie banku danych zachowań rynku wtórnego, wykonawstwo analiz ekonomicznych
 • wycena wartości niematerialnych (firm, programów, znaków towarowych, udziałów, akcji itp.)

 

Prezentujemy wolę podjęcia innych tematów mających powiązania bezpośrednie lub pośrednie z działalnością majątkową zgodnie ze statutem.

 

SPECJALNOŚCI ZAWODOWE SEM

RZECZOZNAWCY <-> EKSPERCI

Liderzy zawodowi

(Kolor niebieski uprawnienia nadane przez SEM)

adw. Cwalina Kowalewska Agnieszka
Tel. 507 526 676, e-mail: agnieszka.cwalina@adwokatura.pl

 • konsultant praw majątkowych
 • specjalizacja obsługi sektora energetycznego
 • znajomość biznesowego i prawnego języka angielskiego
 • wsparcie prawne podmiotów zagranicznych
 • członek Pomorskiej Izby Adwokackiej (nr up. 1774)

 
mgr inż. Dietrich Alfons
Tel. 604 980 960, e-mail: biuro@sem.org.pl

 • rzeczoznawca: wycena maszyn i urządzeń; inżynieria obrabiarek
 • biegły sądowy (od 1973 r.)
 • specjalista technologii i wyposażenia stoczniowego
 • organizacja i ekonomia przemysłu
 • znajomość technicznego języka niemieckiego

 
mgr Jankowski Michał
Tel. 608 485 691, e-mail: micjan12@gmail.com

 • konsultant zarządzania firmą
 • rzeczoznawca majątkowy
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości

 
mgr inż. Kaśków Andrzej
E-mail: biuro@sem.org.pl

 • asystent rzeczoznawcy wyceny maszyn, urządzeń i taboru pływającego
 • specjalizacja wycena statków
 • logistyka remontów

 
prof. nadzw. AMG dr hab. inż. Ocieczek Aneta
E-mail: a.ocieczek@wpit.am.gdynia.pl

 • rzeczoznawca towaroznawstwa żywności
 • specjalizacja w zakresie przechowalnictwa
 • asystent jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z uprawnieniami
  auditora wewnętrznego
 • wykładowca akademicki i autor wielu publikacji naukowych

 
mgr inż. Osińska Izabela
Tel. (58) 710 06 23, e-mail: biuro@osinscy.com.pl

 • mediator majątkowy
 • rzeczoznawca majątkowy (nr up. 613)
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości (nr up. 884)
 • biegły sądowy (od 2008 r.)
 • wykładowca studiów podyplomowych
 • doświadczenia w opracowaniach nietypowych

 
mgr inż. Osiński Mirosław
Tel. 602 239 891, e-mail: mirek@osinscy.pl

 • rzeczoznawca: wycena maszyn i urządzeń; inżynieria maszyn budowlanych
 • rzeczoznawca majątkowy (nr up. 614)
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości (nr up. 885)
 • inspektor nadzoru budowlanego (upr. bud.)
 • absolwent studiów podyplomowych wyceny przedsiębiorstw
 • aktywny w działalności PFSRM i PTRM

 
inż. Pawski Adam
Tel. 604 980 960, e-mail: adam.pawski@wp.pl

 • rzeczoznawca: wycena ruchomości; inżynieria maszyn i urządzeń
 • biegły sądowy (od 1972 r.)
 • licencja zarządzania nieruchomościami
 • wykładowca rzeczoznawstwa
 • specjalizacja: wycena statków i urządzeń poddozorowych
 • organizacja i ekonomia podmiotów gospodarczych
 • autor publikacji zawodowych rzeczoznawstwa

 

Wyceny

 • ruchomości
 • podmiotów gospodarczych
 • wartości niematerialnych i prawnych

 

Technika

 • rzeczoznawstwo inżynieryjne
 • wyceny majątku ruchomego
 • doradztwo sektorowe
 • specjalizacje zawodowe nauk technicznych

 

Ekonomia

 • analizy
 • zarządzanie, organizacja i marketing
 • biznesplany
 • gospodarka finansowa

 

Projektowanie

 • procesy technologiczne
 • informatyka
 • inwentaryzacja
 • dokumentacja techniczno–ruchowa

 

Inne

 • postęp techniczny, innowacyjność oraz racjonalizacja
 • zarządzanie jakością
 • logistyka majątkowa
 • BHP i ochrona środowiska

 

SZKOLENIE W SEM

I. Programy
 1. PODSTAWOWY – dla osób nieposiadających dostatecznej wiedzy o składnikach majątkowych w obszarach kwalifikacji, podziału segmentowego, złożoności budowy, zasad gospodarki i ewidencji.
 2. POŚREDNI – uzupełniający posiadane znajomości elementarne wynikające z obszarów działalności gospodarczych lub przyswojonej literatury.
 3. UPROSZCZONY – przeznaczony dla kandydatów posiadających doświadczenie i wiedzę w obszarach aktywów majątkowych. Pakiet programowy uzupełnia wiedzę w konkretnej specjalizacji.

 

II. Systemy
 1. SEMINARYJNY (wykładowy) dla grupy uczestników min. 15 osób.
 2. ELEKTRONICZNY nauczania indywidualnego
  .

 

III. Informacje o przebiegu szkolenia
 1. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe.
 2. Uczestnicy szkolenia mają prawo do dwóch spotkań konsultacyjnych w tematach przez siebie zaproponowanych (w zakresie zaliczania programu – pakietu). Potrzebę spotkań wnosi szkolony.
 3. Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie dokumentujące realizację programu.
 4. Każdy z uczestników wykonuje opracowanie w specjalności, o którą wnosi dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Programy i tytuły opracowań mogą być dobierane przez kandydata lub określone przez Zarząd SEM.