Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Kliknij w poniższy przycisk i...
Poznaj nas

Wspomnienia o Koledze Fonku Dietrichu

W wieku 86 lat zmarł absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, który swą całą pracę zawodową realizował w Stoczni Gdynia, a dawniej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

W latach 70-tych ukończył studia podyplomowe Organizacji i Ekonomii Przemysłu na Politechnice Gdańskiej. W swej pracy zawodowej zajmował różne techniczne stanowiska, a w szczególności uczestniczył w rozwoju postępu technicznego przemysłu okrętowego.

Poza etatową pracą zawodową udzielał się społecznie, jednak z aktywnością związaną z wykonywanym zawodem.

Szczególnie wiele czasu poświęcił działalności Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pełniąc funkcję Prezesa Koła Zakładowego SIMP przy Stoczni. Został wyróżniony najwyższą stowarzyszeniową odznaką im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w roku 2014.

Był również członkiem założycielem Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych pełniącym funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiadał godność „Honorowego Seniora SIMP i SEM”. Długoletni Dyplomowany Rzeczoznawca i Biegły Sądowy wypracował własną postawę osoby zaufania publicznego, obiektywną oraz sumiennie realizującą przyjęte, ambitne cele.

FONEK to Nasz znakomity Kolega, dobry rzemieślnik, nieprzeciętny fachowiec i odpowiedzialny człowiek.

Podczas Naszej 50-letniej znajomości można stwierdzić, iż cechowały go również ciepłe wspomnienia o rodzicach i rodzeństwie, kochający mąż, ojciec i dziadek jak również człowiek o pełnej życzliwości koleżeńskiej, sąsiedzkiej z pełną obywatelską odpowiedzialnością.

Pozostawił Nam refleksję nad kruchością życia, natomiast postawą sprawił, iż długo pozostanie w Naszej pamięci.

 

Opracował

Adam Pawski

Gdynia 15.02.2019 r.

Dodaj komentarz