Ładowanie…

Aktualności prawne- Lipiec 2022

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Propozycja zmian w obrocie gazem
 • Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm
 • Pierwszy w Polsce autobus wodorowy już na drodze
 • Wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych
 • Porozumienie w sprawie ograniczenia zużycia gazu w Unii Europejskiej
OCHRONA KOSUMENTÓW
 • Wdrożenie dyrektywy Omnibus
 • Wakacje kredytowe a działania Prezesa UOKiK
 • Ukryta reklama na Instagramie – zarzuty Prezesa UOKIK
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Kara nałożona na Bank Millenium – WSA podtrzymuje decyzję Prezesa UODO
 • Baza osób zainteresowanych zakupem paliw stałych usunięta z projektu po uwagach  Prezesa UODO
PRAWO HANDLOWE
 • Zmiana Kodeksu spółek handlowych coraz bliżej– grupy spółek
PRAWO PRACY
 • Projekt nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany w systemie urlopowym
  • Urlop opiekuńczy
  • Prawo pracownika do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej
  • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego oraz wzrost zasiłku macierzyńskiego

Prawo holdingowe – nowelizacja kodeksu spółek handlowych

PRAWO HOLDINGOWE

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego tzw. prawo holdingowe ma w założeniu uregulować relacje między spółką dominującą a jej spółką zależną czy spółkami zależnymi, z uwzględnieniem interesów członków organów, wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli spółki zależnej.

Nowelizacja KSH zacznie obowiązywać 13 października 2022 r.

HOLDING FAKTYCZNY

Przedmiotowa nowelizacja ma stanowić ważną zmianę dla wielu spółek kapitałowych funkcjonujących w Polsce w ramach grup kapitałowych, w szczególności tzw. holdingów faktycznych. Holdingi faktyczne to takie struktury kapitałowe, w których stosunek dominacji i zależności istnieje bez zawarcia między spółkami stosownej umowy… Czytaj dalej

________________________________

Proponowane zmiany w ustawie o prawach konsumenta – z czym przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się po wdrożeniu przepisów?

Zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do implementacji do prawa krajowego tzw. dyrektywy Omnibus spowodowało konieczność znowelizowania krajowych ustaw dotyczących ochrony konsumentów. Celem dyrektywy jest wzmocnienie praw konsumentów, zwłaszcza na dynamicznie rozwijającym się rynku cyfrowym. Czytaj dalej

________________________________

Zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym – czy nad polską fotowoltaiką zbierają się czarne chmury?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem jest wyeliminowanie barier administracyjnoprawnych występujących w toku procedury planistycznej, jak również jej uproszczenie, ujednolicenie oraz przyspieszenie. Proponowane przepisy zmierzają do przemodelowania funkcjonujących obecnie procedur poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, które w ocenie uczestników obrotu stanowią rewolucję w obszarze władztwa planistycznego. Czytaj dalej

________________________________

Projekt liberalizacji zasady 10H w Sejmie

Ustawa odległościowa , która zmieniła obszar regulacyjny energetyki wiatrowej w 2016 roku, bezsprzecznie zahamowała rozwój inwestycji wiatrowych na lądzie. Efekt mrożący tych przepisów wynikał przede wszystkim z tzw. zasady 10H, wprowadzającej dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań i form ochrony przyrody. Celem tej regulacji postulowanym przez projektodawców było zapobieżenie uciążliwościom w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców, które rzekomo towarzyszyły lokowaniu urządzeń w bliskich odległościach od ich zabudowań, m.in. związanym z postawaniem hałasu i infradźwięków. Wskazywano także, że określona ustawowo odległość jest wielkością zapewniającą bezpieczeństwo „fizyczne” – 10-krotność wysokości wirnika miała być odległością, w jakiej najczęściej będą spadać elementy wyrzucone przez łopaty wirnika oraz urwane fragmenty łopat. Czytaj dalej