Ładowanie…

Aktualności Prawne – Luty 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o OZE – prosumenci

GOSPODARKA WODOROWA

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Strategia wodorowa Grupy Orlen

ENERGETYKA JĄDROWA

Rozbudowa elektrowni jądrowych w Czechach

Rozwój energetyki jądrowej we Francji

Nowelizacje dotyczące budowy elektrowni jądrowych

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

Ustawa o rekompensatach energochłonnych

Obniżki cen gazu dla biznesu

Kontrola kotłów na paliwa stałe

Ustawa naftowa

Spadek cen uprawnień do emisji CO2

  • PRAWO CYWILNE

Egzekucja z majątku rolnika

Zmiany w przepisach rozpoznawanych w trybie konwencji haskiej

Kolejne orzeczenia TSUE w sprawach frankowych.