Ładowanie…

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

Kliknij w poniższy przycisk i...
Poznaj nas

Newsletter prawny – luty 2020

Serdecznie zapraszamy na BLOG PRAWNY, prowadzony przez MGS LAW Kancelarię Radców Prawnych współpracującą z SEM, gdzie omawiane są następujące tematy:

PODSUMOWANIE PRAWNE GRUDNIA 2019 r. i STYCZNIA 2020 r.

PRAWO ENERGETYCZNE

 1. Projekt tzw. ustawy offshore
 2. Prezes URE prowadzi postępowania w sprawie cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego
 3. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzone przez Prezesa URE
 4. Prezes URE wyznaczył sprzedawców zobowiązanych na 2020 rok

PRAWO CYWILNE

 1. Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia.
 2. Kiedy odwołanie wykonanej darowizny jest możliwe?
 3. Brak rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego jako podstawa nieważności postępowania

PRAWO PRACY

Wyłączenie dodatku stażowego przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Nowe orzeczenie TSUE w sprawie opisywania zdrowej żywności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Czynności kontrolne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Virgin Mobile Polska

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 1. Kara UOKiK w sprawie Dieselgate
 2. Postępowania w sprawie kancelarii odszkodowawczych
 3. Postępowanie UOKiK dotyczące agencji brandingowych i marketingowych
 4. Postępowanie UOKiK przeciwko Allegro

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Udostępniono kalkulatory kosztów cyklów życia (LLC)

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Zmiany dotyczące Bazy Danych Odpadowych
 2. Nowelizacja przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

PRAWO SPÓŁEK

Jawne wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach publicznych

PRAWO PODATKOWE

 1. Rozliczanie najmu prywatnego ryczałtem niewykluczone również w przypadku przedsiębiorców
 2. Indywidualny rachunek podatkowy

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Ogłoszenie upadłości a majątek wspólny małżonków

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Podsumowanie pierwszego etapu wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo do popełnienia błędu

ZWIĄZKI ZAWODOWE I DIALOG SPOŁECZNY NA POZIOMIE ZAKŁADOWYM I GRUPY KAPITAŁOWEJ – SZKOLENIA DLA ZARZĄDÓW SPÓŁEK

Milo nam poinformować, że Dariusz Mądry, radca prawny, partner kancelarii i lider zespołu prawa pracy i zbiorowego prawa pracy MGS LAW przeprowadził w ostatnim czasie serię szkoleń dla zarządów spółek z największej grupy kapitałowej z sektora energetyczno-paliwowego.

Szkolenia dotyczyły w szczególności ustawy o związkach zawodowych i sposobu prowadzenia dialogu społecznego na poziomie zakładowym i grupy kapitałowej.

MARCIN MUZA DLA TROJMIASTO.PL: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA

Praca.trojmiasto.pl:

Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że taka umowa może zawierać dowolne zapisy.

„Mam pytanie odnośnie do umowy zlecenia. Czy zleceniodawca może zwolnić zleceniobiorcę z dnia na dzień, jeżeli w umowie był 14-dniowy okres wypowiedzenia? Czy powinien zapłacić zleceniobiorcy za ten okres (14 dni) czy za całe zlecenie? Zdziwiło mnie też to, że ze strony zleceniodawcy jest 14-dniowy okres wypowiedzenia, a ze strony zleceniobiorcy – miesiąc. Czy to zgodne z prawem?”

Na pytania odpowiada Marcin Muza, radca prawny z MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk Spółka Partnerska.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że opisany przez Czytelnika problem dotyczy umowy zlecenia, a nie umowy o pracę. Umowy te istotnie się różnią, gdyż zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie mają do niej zastosowania przepisy prawa pracy, lecz przepisy Kodeksu cywilnego… Czytaj dalej

Dodaj komentarz