Ładowanie…

Aktualności prawne- Lipiec 2022

PRAWO ENERGETYCZNE
 • Propozycja zmian w obrocie gazem
 • Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm
 • Pierwszy w Polsce autobus wodorowy już na drodze
 • Wnioski o zmianę taryf na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych
 • Porozumienie w sprawie ograniczenia zużycia gazu w Unii Europejskiej
OCHRONA KOSUMENTÓW
 • Wdrożenie dyrektywy Omnibus
 • Wakacje kredytowe a działania Prezesa UOKiK
 • Ukryta reklama na Instagramie – zarzuty Prezesa UOKIK
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
(więcej…)

Newsletter prawny- Lipiec 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o dopłatach do węgla

Senat przyjął rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. Projekt ustawy autorstwa Ministra Klimatu i Środowiska ma zapobiegać trudnościom przy zakupie węgla a także chronić gospodarstwa domowe przed nagłym wzrostem cen. Pomoc skierowana będzie do odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kwota przeznaczona przez rząd na dofinansowanie wynosi 3 mld zł.

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy będą sprzedawać węgiel gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł za tonę. Rekompensata przysługiwać będzie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanym do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Rekompensaty dotyczyć będą węgla sprowadzonego do Polski po 16 kwietnia 2022 r.

(więcej…)

Newsletter prawny- Czerwiec 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

W Łebie powstanie port serwisowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Żarnowiec – Łebno -Sierakowice

Wspólna inicjatywa Estonii i Finlandii w zakresie terminalu LNG

Dodatkowe fundusze na zakup surowców energetycznych i odblokowanie produkcji energii z biomasy – projekt przepisów skierowany do Sejmu

Plan REPowerEU

PROCESY FRANKOWE

Orzecznictwo w sprawach frankowych – kolejne istotne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

PRAWO HANDLOWE

Naliczanie okresu trwania kadencji członka zarządu spółki

PRAWO PRACY

Propozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

_______________________

Zapraszamy do lektury!

(więcej…)

Newsletter prawny – Kwiecień 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o zmianie zasady 10H

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ETS (UA7)

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obowiązku tzw. zielonego i błękitnego (OZE)

RARS stworzy strategiczne zapasy gazu (projekt zmian w tzw. ustawie o zapasach obowiązkowych)

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wezwanie Komisji Europejskiej względem Niemiec, Grecji, Finlandii i Szwecji odnośnie prawidłowej transpozycji RODO

(więcej…)

Radosnej Wielkanocy życzy MGS LAW

Zdrowych, rodzinnych i pełnych optymizmu

Świąt Wielkanocnych, 

aby w Państwa domach gościły

radość i nadzieja,

życzy Zespół MGS LAW

Aktualności Prawne – kwiecień 2022

 • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – projekt UC99

Dotacje dla prosumentów z programu „Mój Prąd”

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Nowe zasady rozliczania prosumentów

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku

Projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich

(więcej…)

Aktualności Prawne – Luty 2022

 • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o OZE – prosumenci

GOSPODARKA WODOROWA

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Strategia wodorowa Grupy Orlen

(więcej…)

Newsletter prawny – Styczeń 2022

 • PRAWO ENERGETYCZNE

GOSPODARKA WODOROWA

Pakiet legislacyjny dla wodoru

Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa

ENERGETYKA WIATROWA

Możliwość składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla offshore

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

Szwedzkie farmy wiatrowe w Polsce

(więcej…)

Aktualności Prawne – Styczeń 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

5 najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w 2021 roku

Pierwsze stacje wodorowe w Polsce

Nowelizacja ustawy górniczej

Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji fotowoltaicznych z siecią

Wykaz odbiorców przemysłowych na rok 2022

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

(więcej…)