Ładowanie…

Newsletter prawny – Kwiecień 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

Projekt ustawy o zmianie zasady 10H

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ETS (UA7)

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obowiązku tzw. zielonego i błękitnego (OZE)

RARS stworzy strategiczne zapasy gazu (projekt zmian w tzw. ustawie o zapasach obowiązkowych)

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wezwanie Komisji Europejskiej względem Niemiec, Grecji, Finlandii i Szwecji odnośnie prawidłowej transpozycji RODO

(więcej…)

Radosnej Wielkanocy życzy MGS LAW

Zdrowych, rodzinnych i pełnych optymizmu

Świąt Wielkanocnych, 

aby w Państwa domach gościły

radość i nadzieja,

życzy Zespół MGS LAW

Aktualności Prawne – kwiecień 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę – projekt UC99

Dotacje dla prosumentów z programu „Mój Prąd”

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Nowe zasady rozliczania prosumentów

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku

Projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich

(więcej…)

Aktualności Prawne – Luty 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o OZE – prosumenci

GOSPODARKA WODOROWA

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Strategia wodorowa Grupy Orlen

(więcej…)

Newsletter prawny – Styczeń 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

GOSPODARKA WODOROWA

Pakiet legislacyjny dla wodoru

Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa

ENERGETYKA WIATROWA

Możliwość składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla offshore

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

Szwedzkie farmy wiatrowe w Polsce

(więcej…)

Aktualności Prawne – Styczeń 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

5 najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w 2021 roku

Pierwsze stacje wodorowe w Polsce

Nowelizacja ustawy górniczej

Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji fotowoltaicznych z siecią

Wykaz odbiorców przemysłowych na rok 2022

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

(więcej…)

Aktualności Prawne – Grudzień 2021

PRAWO ENERGETYCZNE

Zmiana formuły rozliczeniowej dla nowych prosumentów – net billing

Ponowne przyjęcie norm emisji dla energetyki przez Unię Europejską

Plan dla górnictwa

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce

Konferencja klimatyczna COP26

Dodatek energetyczny dla najuboższych odbiorców energii

Rozporządzenie na potrzeby offshore

Senackie poprawki do nowelizacji prawa energetycznego

(więcej…)

Aktualności Prawne – Listopad 2021

PRAWO ENERGETYCZNE

Plan wprowadzenia rekompensat w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się o pilne procedowanie projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw znajdującego się obecnie na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zakres przepisów ma objąć wsparcie odbiorców pobierających dodatek mieszkaniowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy, emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, rencistów mających świadczenie równe najniższej emeryturze, posiadaczy Karty Dużej Rodziny mieszczących się w pierwszym progu podatkowym i obecnie wychowującym trójkę dzieci oraz osób z najniższymi dochodami zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego (na zasadach programu Czyste Powietrze- dla gospodarstw domowych wieloosobowych 890 zł dochodu na osobę, dla jednoosobowych 1250zł na osobę).

(więcej…)

Aktualności Prawne – Październik 2021

PRAWO ENERGETYCZNE – RYNEK ENERGII:

Ryczałtowa opłata mocowa na rok 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że od 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany co do ryczałtowej opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców:

  • Gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37zł miesięcznie
  • Gospodarstwa zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68zł miesięcznie
  • Gospodarstwa zużywające od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą 9,46zł miesięcznie
  • Gospodarstwa o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie zapłacą 13,25zł miesięcznie

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Dodatkowo tymi stawkami zostaną objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16kW.

(więcej…)